Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT opettaja-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Hei lukijani!

Hienoa, että löysit tiesi blogiini! Käsittelen täällä itselleni tärkeitä tutkimiani asioita tieteen näkökulmasta. Toivon, että blogini olisi hyödyksi ja iloksi Sinulle. Sinun ajatuksesi ovat puolestaan arvokkaita ja hyödyksi minulle!

🙂 Maarit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva on Islannista, missä olin konferenssimatkalla kesällä 2012.

28424514_10211004284405121_3549229021399009373_o

Huomenna suuntaan autoni kulun kohti Vierumäkeä töiden jälkeen. Illalla kokoontuu Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä ja torstaina alkavat Seikkailukasvatuspäivät 2018. Päivien ohjelma löytyy täältä.

Järjestäjät ovat koonneet kerrassaan mielenkiintoisen kokonaisuuden. Luennot ja työpajat vuorottelevat ja asiaa on niin opetuksen, ohjauksen, terapian kuin sosiaalityön näkökulmista. Unohtuikohan joku?

Esimerkiksi turvallisuutta käsitellään monin tavoin, mikä on erittäin hyvä asia. Kaiken onnistuneen tekemisen takana on turvallinen ilmapiiri ja toiminta kaikilla tasoilla.

Oma esitykseni  Seikkailukasvatuspäivät 2018, Marttila ohessa.

Palaan päivien jälkeen ohjelman antiin. Valitettavasti en tosin ehdi töiden tähden olla perjantaina paikalla, mutta torstain tunnit ovat täynnä ohjelmaa, joten niistäkin riittänee kerrottavaa.

Ps. Päivillä kokoontuu jälleen tutkijat. Hienoa kuulla muiden asian parissa tutkimusta tekevien ajatuksia.

28617027_10211004357206941_4767009559930073880_o.jpg

Lumisadeterveisin

🙂 Maarit

 

 

Tampereen seudulla hiihtoloma lähestyy loppuaan. Niin hyvä loma. Niin hienot hiihtokelit. Niin hyvät hetket tehdä vuorotellen ajatustyötä ja hiihtää. Tällä lomalla oli helppo toteuttaa vanhaa kiinalaista sanontaa… ”Ihmiselle on hyväksi rasittaa sopivasti vuorotellen niin kehoaan kuin mieltään.”

Keho rasittui päivittäin, kerran jopa kuuden tunnin yhtäjaksoisella hiihtonautinnolla. Ulkoliikunta merkitsee itselleni hetkiä, jolloin omat ajatukset järjestyvät uudella tavalla. En suorita liikuntaa, vaan jäsentelen liikunnan aikana erilaisia ongelmia hakien niihin uusia ratkaisuja. Ongelmanratkaisupuuhan ohessa huomaamattani kilometrit taittuvat ja keho voi hyvin. Onnekseni päivittäin 🙂

Olen ottanut tässä postauksessa olevat kuvat latujeni varsilta niin varhain aamulla kuin myöhään illalla. Kotimaisemistani, sillä parasta on päästä liikkumaan suoraa kotiovelta.

Aikuisena nautin tuollaisesta, mutta erilaiset pihaleikit ja -pelit ovat äärimmäisen tärkeitä myös lapsille. Tuohon liittyvän tutkimusuutisen voit lukea täältä

”Pihapelit ja -leikit ovat kaikkein tärkein liikuntamuoto lapselle. Ohjattu urheiluharrastus 1-3 kertaa viikossa ei yksin riitä täyttämään lapsen liikunnan tarvetta. Näin sanoo kouluikäisten lasten liikunnasta väitöskirjaa Itä-Suomen yliopistoon tekevä Eeva-Kaarina Lampinen.”

 

Mutta mitä ajatustyötä sitten tein lomallani?

Ensinnäkin varasin kongressimatkan Edinburghin yliopistolle heinäkuulle 2018. Pidän siellä yhdessä Tiina Kujalan kanssa suullisen esityksen kehollisen tiedon rakentumisesta liikunnanopetuksessa 2018 AIESEP World Congress -tapahtumassa. On varsin mielenkiintoista mennä noihin historiallisiin maisemiin kuulemaan ajankohtaisia liikuntapedagogiikan tutkimustuloksia korkea-asteella. Kiitos Tiinalle, kun huomasit tarjota abstraktia tutkimustyöstämme tuonne maailman kongressiin 🙂 Loistavat yhteistyökumppanit ovat aarre! Tein myös apurahahakemuksen matkaan liittyen, koska tutkijan työ on tällaista… rahoitus on itse jostain löydettävä.

Tämän lisäksi puursin koulutusjohtamisen opintojen parissa. Tein tiiviitä pohdintatehtäviä koulutuspolitiikasta, talouskysymyksistä, globaalista koulutuspolitiikasta, johtamisen teorioista ja mentorini viisaista näkemyksistä. Nämä opinnot ovat erinomaista ajatustyötä. Ja taaskin, on hienoa, kun saan tehdä opintojani monenlaisten osaajien parissa ja kanssa.

Työstin esitykseni valtakunnallisille Vierumäellä järjestettäville Seikkailukasvatuspäiville 2018 valmiiksi. Päivien ohjelman löydät täältä. Myös päivien järjestävät ovat mitä oivallisimpia yhteistyökumppaneita.

Järjestelin lisäksi latuyhdistyksemme kesän Kolin kansallispuistoretkeä ja osaltani kotahiihtoamme. Annoin opiskelijoille palautteita heidän tehtävistään ja sovin terveystiedon valmennuskurssien pidosta. Näitäkin asioita hoidin hyvien kanssakulkijoiden kanssa.

Sain myös lukea hienoja seikkailukasvatuksen didaktiikkaa käsitteleviä artikkeleita. Tästä kommentointitehtävästä kiitos kuuluu Seppo Karppiselle. Kerron myöhemmin lisää miksi artikkeleita kommentoin. Eli kannattaa pysyä kuulolla tuon suhteen.

Hiihtolomani on siis ollut sopivalla tavalla pohtiva ja liikkuva yhteistyössä monien hyvien kanssamatkaajien kanssa.

Hiihto on muuten laji, minkä vuoksi minusta tuli liikunnan ammattilainen. Lapsuuteni perhe johdatti minut lajin pariin ja sille tielle jäin. Tuo laji antaa minulle vuodesta toiseen voimavaroja, joita en muuten yhtä helpolla löytäisi. Se, mitä lapsena opimme, vaikuttaa meihin loppu elämämme. Pidetään siis lapsistamme ja nuoristamme hyvää huolta. Tarjotaan heille hyviä oppeja, jotka auttavat erilaisissa elämäntilanteissa eteenpäin.

Ps. Kotona vietetty loma on ollut oivallinen loma. Paras loma on aikatauluton loma ja sellainen minulla on ollut. Hyvät hetket löytyvät kotiovelta 🙂

Nyt innolla ajatukset kevääseen ja alkaviin opetustöihin.

Kuutamoterveisin

🙂 Maarit

 

 

26908105_10210708232083998_7559051172373325347_n

Hei!

Jälleen luettavanamme on mielenkiintoinen lähestymisnäkökulma seikkailukasvatukseen. Nyt vuorossa on Helsingin yliopistossa pro gradu -tutkielman suomen kielen oppimisesta tehnyt Laura Heinilä

Ohessa tiivistelmää hänen pro gradustaan:

”Seikkaillen suomea: vertaistuen merkitys seikkailullisessa kielenoppimismetodissa

Tutkielmassa tarkastellaan seikkailullista kielenopetusta kahdesta näkökulmasta. Pääkysymyksenä on, millaisia kielenoppimisen mahdollistavia kohtia seikkailussa syntyy vertaisoppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa… Lisäksi tarkastellaan osallistujien ajatuksia seikkailukokemusten merkityksestä kielenoppimiselleen.

Osallistujien kommenttien perusteella seikkailut ovat olleet pääasiassa positiivisia kokemuksia, jotka tarjoavat aitoja kielenkäyttötilanteita ja kielenoppimismahdollisuuksia. Aktiivinen tekeminen ja tilanteen aitous koetaan tärkeäksi motivaatiolle ja oppimiselle, ja autenttisuus tarjoaa myös resursseja päätellä vieraiden sanojen merkityksiä. Osallistujat pitävät seikkailuja hyvänä ja innostavana keinona harjoitella kieltä ja testata osaamistaan, ja niiden koetaan lähentyvän tosielämän kielenkäyttötilanteita. Lisäksi ne koetaan mieleenpainuviksi elämyksiksi, jotka herättävät jännitystä, aktivoivat ja tarjoavat onnistumisen kokemuksia, minkä ajatellaan myös auttavan opittujen elementtien mieleen painumista ja vaikuttavan positiivisesti opiskelumotivaatioon.

Työ tarjoaa uuden kontekstin keskustelunanalyyttiselle kielenoppimisen tutkimukselle ja perusteluja seikkailupedagogiikan soveltamiselle kielenopetuksessa.”

Hienoa, että seikkalukasvatusta lähestytään aineenopetuksen näkökulmasta. Tämä on hyvä ja toivottu lisä aiemmin tehtyihin pro graduihin.

T: Maarit

26943623_10210666846129375_344424185_n

Valtakunnalliset Seikkailukasvatuspäivät järjestetään tänä vuonna Vierumäellä 15.-16.3.2018. Päivien ohjelma on monipuolinen ja olosuhteet hienot. Päivien järjestäjätaho on tehnyt jo nyt erinomaista työtä.

Tarkan ohjelman löydät täältä.

Itselläni on ilo pitää päivien kolmesta pääluennosta yksi. Alempana aiheestani tiivistelmää… varsinaisilla päivillä sitten lisää. Ehkä näemme tuolla?

Toivon, että esitykseni luo pohjaa hyvälle keskustelulle ja ideoiden vaihdolle sekä kehitämme edelleen uusia malleja opsien toteuttamiseen kunnioittavasti oppijan oppimista mahdollistaen vaihtelevissa oppimisympäristöissä.

_________________________________________

Pääluento 1: Uusi OPS: Uhka vai mahdollisuus?

Luennoitsija: Maarit Marttila, Tredu

Mitä: Yhteisluento. Tila: Urheiluhalli, Auditorio

Esityksessäni tarkastelen elämys- ja seikkailupedagogiikkaa opetussuunnitelmien toteutuksessa. Yhtenä esimerkkinä käytän vuonna 2016 valmistunutta liikuntakasvatuksen kenttään sijoittuvaa väitöskirjaani ”Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus”. Sen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä 1990-luvulla Suomeen levinneestä elämys- ja seikkailupedagogiikasta ja tutkia sen sovellusmahdollisuuksia opetuksessa opetussuunnitelmaa toteuttaen. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia menetelmän soveltuvuutta erilaisille oppijoille.

 

Tutkimukseni keskeiset tulokset osoittivat, että elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta tuki yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita, kouluviihtyvyys parantui, poissaolot olivat vähäisiä ja liikunnan määrä lisääntyi. Menetelmä tuki oppimista opiskelijoiden itsensä ja kotiväen kertomana. Se näyttää sopivan opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri koulutusasteilla ja erilaisille oppijoille.

 

Laajemmin tarkasteltuna voidaan todeta, että elämys- ja seikkailupedagogiikka tavoitteellisena, pedagogisena, turvallisena ja kouluopetuksen lakeja ja määräyksiä noudattavana menetelmänä sopii opetussuunnitelmien toteuttamiseen eri koulutusasteilla. Koska Suomessa opettajalla on vapaus valita mielestään tarkoituksenmukaiset opetusmenetelmät oppimista mahdollistamaan, voi valittu menetelmä olla esimerkiksi elämys- ja seikkailupedagogiikka.

_________________________________

Tähtikirkkaan taivaan alla varhain aamulla

🙂 Maarit

11214173_10205317829407300_3277687082304149129_n

Hei!

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa Miia Kolehmainen on tehnyt pro gradu-tutkielman vuonna 2017 seikkailukasvatuksesta. Löydät hänen tutkielmansa kokonaisuudessaan täältä.

Kolehmainen on tutkinut erittäin tärkeitä asioita eli luokkahengen kehittymistä, ryhmäytymisen tukemista ja sosiaalisia suhteita.

Tulosten mukaan ”seikkailukasvatuksella voidaan merkittävästi edistää luokkahengen kehittymistä ja tukea ryhmäytymistä. Seikkailukasvatustoimintaan liittyy erinäisiä toimintoja, jotka mahdollistavat ryhmäytymisen tukemisen, ja jotka kehittävät kykyjä ja taitoja, jotka ovat ryhmäytymisen kannalta tärkeitä. Hyvin johdettu ja suunniteltu seikkailukasvatuksellinen toiminta luo mahdollisuuksia positiivisille yhteisille kokemuksille, jotka edesauttavat ryhmäläisiä hitsautumaan yhteen ja tuntemaan yhteenkuuluvuutta.

Seikkailukasvatuksellinen toiminta mahdollistaa yksilön kehittymisen ja kasvun henkilökohtaisella tasolla, mikä taas vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja suhtautumiseen itseensä sekä toisiin ihmisiin. Oppilaat kokivat oman aseman vahvistuneen ryhmässä seikkailukasvatuksellisen vuoden aikana.

Seikkailukasvatus soveltuu hyvin opetussuunnitelmassa esille tuotuihin opetusmenetelmiin ja oppimiskäsitykseen. Seikkailukasvatusta voidaan toteuttaa sisä- tai ulkoilmassa ja integroida mihin vaan koulun toimintaan. Oleellista on sopiva haasteellisuus ja ohjaajan riittävä ammattimaisuus ohjaustyössä.”

Lukuiloa tämän tutkielman parissa. Hienoa, että uusia pro graduja aiheen parista tehdään!

Lukuterveisin

🙂 Maarit

25025590_2007921766194570_758089889844559872_n

Kun kaikenlainen asioiden ymmärtäminen kiinnostaa, niin pitihän sitä vuoden ajan mittailla, miten paljon joku liikunnanopettaja ottaa askeleita arjessaan. Olin itse koehenkilönä ja askeleita kertyi vuonna 2017 yhteensä kilometreiksi muutettuna  4 166,79. Suomi on siis kuljettu päästä päähän reilut kolme kertaa. Neljäs kerta on edennyt suurin piirtein Seinäjoen kohdalle matkalla Utsjoelta Hankoon.

Käytännössä tuo kokonaiskilometrimäärä tarkoittaa, että vuoden jokaisena päivänä olen kulkenut 11,42 km.  Terveyden näkökulmasta voin olla tyytyväinen omaan ammattiini ja arkeeni. Vaikka liikunnanopettajan työ ei ole oman itsensä liikuttamista, vaan mm. opiskelijoiden innostamista liikkumaan, tulee siinä ohessa askeleita huomaamattaan. Työ/arki sisältää erittäin paljon hyötyliikuntaa. Voin siis iloita tästä.

25025649_327542771072125_859353265790255104_n

Liikuntateknologiaa on viime vuosina tutkittu ”virallisemminkin”. Jos haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, löydät tietoa mm. Panu Moilasen väitöskirjasta. Moilasen mukaan joillekin liikuntateknologian erilaiset sovellukset ovat koristeita, toisille kannustimia ja osa pitää niitä kavereina.

Itselleni liikuntateknologiset sovellukset merkitsevät lähinnä tiedon ammentamisen mahdollisuutta. Vaikka tunnen varsin hyvin oman kehoni ja osaan sitä kuunnella, en esim. pysty laskemaan omia askeleitani tai mittamaan tarkoin kulkemiani matkoja ilman joitain apuvälineitä. Sinällään minua ei kiinnosta aika tai vauhti, mutta on mielenkiintoista todentaa esim. omaa ammattiarkeaan kerätyn datan avulla. Arki muuttuu helpommin käsiteltäväksi tiedoksi, ei vain omiksi tuntemuksiksi tai olettamuksiksi. Tietenkin tieto voi myös lisätä tuskaa. Jos nyt uuden vuoden alussa alan miettiä, että edessäni on reippaasti yli kolme kertaa kulku Hangosta Utsjoelle vuoden aikana, niin ajatus voi jopa pelottaa. Toisaalta se myös todentaa vanhan sanonnan ”ei matka tapa, vaan vauhti”. Vuoden aikana kyllä ehtii kaikenlaista. Ja jaksaa monenlaista. Askeleinakin mitattuna.

25022400_1989384201327820_6985976207745482752_n

Tällaisiakin asioita voi siis omaksi ilokseen arjessa pilke silmäkulmassa tutkailla. Miten paljon tämän vuoden aikana kilometrejä kertyy? Todennäköisesti vielä enemmän, sillä erilaiset muutokset koulurintamalla toisella asteella tuottanevat lisätyötä erilaisin tavoin. Myös askelin mitattuna. Pitääpä siis edelleen jatkaa mittailua.

Mitenkä paljon askeleita kuuluu sinun arkeesi? Tuokin olisi kiinnostavaa. Miten paljon eri ammateissa liikutaan?

Liitän tänne vielä muutaman vinkin liikkua aivot skarpeiksi. Vinkit on koonnut aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi kirjaansa Aivot työssä (2018). He toteavat, että pienetkin liikuntapyrähdykset kohottavat nopeasti henkistä vireystilaa. Mm. kävely vaikuttaa voimakkaasti ihmisen kykyyn kehittää uusia suunnitelmia ja suunnata ajatuksia tulevaan. Heidän liikuntasuosituksensa huolehtivat aivojen terveydestä ja hyvästä hetkellisestä toimintakunnosta.

1. Hidasta ja palauttavaa

Esim. haravointia, pyöräilyä, koiran ulkoiluttamista, kävelyllä käymistä, lintujen tarkkailua ja ikkunaostoksia.

2. Kyykyt terästävät

Nopeat liikkeet ennen oppimista tai muuta kognitiivista suoritusta.

3. Tarpeellinen välitunti

Aikuinenkin tarvitsee välituntiliikettä, eivät vain koululaiset.

4. Työstä liikkuvampaa

5. Hyödynnä työmatkoja

6. Kokeile rohkeasti

7. Keskellä päivää

8. Ota kaveri mukaan.

Lisää vinkeistä voit katsoa esim. täältä.

Ihanan tutkailevaa alkavaa arkea kaikille!

🙂 Maarit

 

100 KUVAA VESILAHDESTA SUOMEN 100-VUOTISVUONNA1

Onnellista uutta vuotta 2018 kaikille 🙂

Kun uusi on alkamassa, tulee mietittyä mennyttä. Vuosi 2017 oli jälleen hyvin työntäyteinen. Kun tekee täysipäiväisesti opetustyötä ja siinä ohessa tutkimusta, niin päivät vierähtävät arjen askareissa. Mutta se on hyvä niin. Tutkimustyö tukee ja antaa laajempia ulottuvuuksia hektiselle opetustyölle. Ne soljuvat hyvin käsi kädessä eteenpäin.

Opetuksessa kulunut vuosi oli toisinaan työläs. Yleisesti opetusta voisi kuvata lisääntyneellä kasvatustyöllä. Entistä haasteellisempi maailma asettaa monia uusia ratkaistavia ongelmia, jotka sitten näkyvät opetustyössä. Mutta vaikka kasvatustyötä on tullut enemmän, on työ myös hyvin palkitsevaa. Yhdessä pikavauhtia kiitävän maailman haasteisiin on edelleen löydettävissä toimivia ratkaisuja. Tärkeintä on se, että asioita tehdään yhdessä samaa punaista lankaa seuraten. Tehdään työtä, jonka perimmäinen tarkoitus on kasvu ihmisenä.

Entä sitten tutkimuskentällä. Kokosin jo kesäkuussa samaan postaukseen lukuvuoden 2016 – 2017 aikana tekemiäni tutkimusasioita. Löydät tuon postauksen täältä.

Kesäkuun jälkeen olen osallistunut Liikuntatieteen päiville Jyväskylässä ja Kasvatustieteen päiville Rovaniemellä. Molemmissa esittelin omaa väitöskirjaani.

Rovaniemellä ja Jyväskylässä tapasin monia samojen aiheiden parissa toimivia luontoliikunnasta kiinnostuneita tutkija-asiantuntia-opettaja -toimijoita. Päivät antoivat paljon virtaa jatkaa tutkimustoimintaa ja hyviä uusia näkökulmia sekä yhteistyöverkostoja.

Artikkelini Taito-konferenssin kokotekstijulkaisussa sai myös päivänvalon.

Kirjoitin blogi-tekstin Sirene-verkoton verkkojulkaisuun.

Kävin tutustumassa Suomen Ladun alaisen Ulko-opet ry:n kolmen muun hallituksen jäsenen kanssa ruotsalaiseen ulko-opetukseen.

Vierailin myös SuomiAreenalla ja tutustuin tuolla THL:n MunStepit -toimintamalliin.

Markus Mäntymaa julkaisi pro gradunsa. Sain olla asiantuntijana hänen tutkielmassaan teorianrakentamisen osalta. Markuksen aiheena oli Eräpainotteinen luontoliikunta osana peruskoulun opetusta.

Syksyllä aloitin myös koulutusjohtamisen opinnot Jyväskylän yliopistolla. Aloin katsoa koulua myös johtamisen näkökulmasta. Tavoittelen tällä yhdenlaisen hyvän koulun mallin luomista. Katsotaan mitä tuleva tuo mukanaan. Tutkijana hykertelen käsiäni tämän aiheen parissa.

Kesällä kirjoitin myös kehollisesta tiedosta yhteisartikkelia Tiina Kujalan kanssa. Artikkeli on nyt arvioitavana Liikunta&Tiede-lehdessä. Piakkoin saanemme kuulla siitä jatkopalautteita.

21740647_10209829226789415_2940055683205034609_n

Tiivistäen totean, että vuoteni on ollut tutkimuksen näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen. Tutkimustyö antaa minulle ymmärrystä, mistä jäisin paitsi, jos vain opettaisin. Viihdyn tutkivan opettajan roolissa. Se on vahva osa identiteettiäni.

Muuten vuosi on pitänyt sisällään henkilökohtaiseen elämään liittyvää perheellisen keski-ikäisen ihmisen elämää. Siihen liittyy paljon hyvää. Toki elämän rajallisuus näyttäytyy aiempaa selvemmin, mutta toisaalta vuosien mukanaan tuoma ”viisus”, jos niin voi sanoa, tuo myös rauhaa, levollisuutta, luottamusta siihen, että elämä kantaa ja onnea siitä, että kaikenlaisesta selviää.

Toivon, että tuleva vuotesi on hyvä, mitä se sitten itse kullekin tarkoittaa. Toivon sitä meille kaikille.

Tutkimus-, opetus- ja elämäterveisin

Maarit