Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT lehtori-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Archive for toukokuu, 2015

Litteroinnin autuutta ja tuskaa!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jälleen tätä teen: siis litteroin eli kirjoitan haastattelujen nauhoituksia tekstiksi. Löydän itseni usein tämän tehtävän parista. Laadulliset tutkimusmenetelmät ja etenkin haastattelu aineiston keruumenetelmänä johtavat siihen, että litterointi on jossain vaiheessa edessä. Tämä vaihe on ollut nyt päivittäistä arkeani parin kuukauden ajan. Ja ennen sitäkin aina työskentelyni kohteena ajan ja jaksamisen niin salliessa.

Saan kirjoitettua sanasta sanaan haastatteluita maksimissaan 30 minuuttia työpäivän aikana. Työpäiväni tarkoittaa kahdeksan tuntia kirjoittamista keskeytyksittä. Tänä aikana syntyy noin yksi A4 kirjoitettua tekstiä per haastatteluminuutti eli yhteensä keskimäärin 30 liuskaa kirjoitusta. Kun haastattelumateriaalia on tunteja ja tunteja, tarkoittaa tämä käytännössä muutaman kuukauden litterointiurakkaa.

Tällä hetkellä alan olla loppusuoralla. Litteroin viimeistä loppuhaastattelua. Oloni on huojentunut, sillä kaiken muun aineistoni ohella myös haastattelut ovat näin tekstinä käytettävissäni ja voin analysoida nekin tarkoin. Kohta edessäni on siis hetki, kun syötän litteroidun aineiston Atlas.ti -ohjelmaan ja pääsen kirjoittamaan tutkimukseni tulokset valmiiksi.  Voinen siis todeta, että yksi hyvin työllistävä vaihe on kohta takana päin. Vaikka litterointi on hyvin mekaanista työtä, niin se vaatii tiukkaa keskittymistä ja herpaantumatonta läsnäoloa tekemisessään, ja siksi se kuormittaa.

Ei koskaan enää litterointia?

Parhaillani huomaan miettiväni, että mikäli jossain vaiheessa teen seuraavaa tutkimusta, valitsenko menetelmäksi haastattelut. Ja tiedän jo etukäteen vastauksen: valitsen. Työläydestään huolimatta haastattelujen avulla saan esille paljon sellaista syvällistä tietoa, mitä en kyselyillä tai havainnoillani pelkästään tavoittaisi. Haastattelut mahdollistavat tutkittavien oman äänen kuulumisen paremmin kuin usea muu menetelmä. Tuo on näiden parin kuukauden aikana tullut jälleen hyvin esille. Haastattelut kutovat verkon kaiken muun tutkimusaineiston välille.

Vai mitä sanotte esim. tästä otteesta haastatteluaineistoani:

”Maarit: Miten näät elämys- ja seikkailupedagogiikan niin kuin opetussuunnitelman kannalta?
Haastateltava: Sopii sinne kaikkiin kohtiin itse asiassa
Maarit: Yym
Haastateltava: Varmasti kaikkia käytettiin siinä opetussuunnitelman alueita
Maarit: Käytettiin itse asiassa, joo
Haastateltava: Kyllä, ja kielistä, matematiikasta muista lähtien. Tai matikkaa oli joka kerta melkein mutta

Haastateltava: Sen pystyy hyödyntään niin kokonaisvaltaisesti
Maarit: Joo
Haastateltava: Että ei oo tosikaan siinä…”

Onneksi olen siis jaksanut litteroida. Ja tulevaisuudessakin jaksan, mikäli uusi tutkimus tulee eteeni.

Mutta jos teistä joku on keskinyt hyvän keinon nopeuttaa litterointia, niin enemmän kuin mielelläni vastaanotan ehdotuksia!

Nimimerkillä lähes kaikkiin tuotoksiini haastatteluita sisällyttänyt amatöörilitteroija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ps. 28.5.-15 voin todeta, että kaikki loppuhaastattelut on litteroituna. Kirjoitettua tekstiä loppuhaastatteluista syntyi reilut 530 sivua.

Ps2. 8.6.2015 olen saanut myös syyslukauden haastattelut litteroitua. Haastatteluaineisto on nyt 847 sivuinen teksti, jota pääsen kokonaisuutena analysoimaan tarkoin.

Tervetuloa blogiini jakamaan ajatuksia kanssani!

Hei lukijani!

Hienoa, että löysit tiesi blogiini! Käsittelen täällä itselleni tärkeitä tutkimiani asioita tieteen näkökulmasta. Toivon, että blogini olisi hyödyksi ja iloksi Sinulle. Sinun ajatuksesi ovat puolestaan arvokkaita ja hyödyksi minulle!

🙂 Maarit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuva on Islannista, missä olin konferenssimatkalla kesällä 2012.

Hienoa, uusia julkaisuja elämys- ja seikkailupedagogiikasta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vuoden 2015 Seikkailukasvatuspäivillä tutkijapajassa nousi esille suuri toive uusista elämys- ja seikkailupedagogisista julkaisuista, joiden avulla menetelmä leviäisi laajemmin eri toimijoiden tietoisuuteen. Ilokseni olen tutkimustani tehdessäni havainnut, että toimijat ovat aktivioituneet tänä ja jo viime vuonna ja aiheesta on sekä julkaistu kirjallisuutta että hienoja blogitekstejä. Muun muassa Henna ja Matti Tampio, molemmat luokanopettajia, ovat kirjoittaneet kirjan Ulos oppimaan! Sata ideaa ulko-opetukseen (2014). Teos sisältää toiminnallisia ulkotuntisuunnitelmia, joista suurin osa liittyy matematiikkaan ja äidinkieleen, mutta myös muihin aineisiin alakouluissa.

Löysin lisäksi Metsähallituksen blogin Luonnonvoimaa. Siinä on hienoja kirjoituksia luonnon positiivisista vaikutuksista ihmiseen. Yksi bloggaus-esimerkki ko. blogista on Kati Vähäsarjan kirjoitus Syrjäisessä metsässä ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Toinen esimerkki on puolestaan Ville Haanelan kirjoitus Masentunut nuori nuotiolla.

Onneksi työtä käytännössä tekevät ovat ehtineet hetkittäin istua koneen ääreen kirjoittamaan ja näin jakavat tieto-taitoaan kaikkien hyödyksi.

Kirjasuosituksia jakaessani haluan erityisesti tuoda esille Seppo Karppisen ja Timo Latomaan Seikkaillen elämyksiä -kirjasarjan. Siinä on julkaistu tuorein eli kolmas teos alkuvuodesta 2015. Kolmannessa kirjassa käsitellään laajasti ja käytännönläheisesti Suomalaista seikkailupedagogiikkaa. Teos on luonnollinen jatke aiemmille kahdelle kirjalle, ja sen avulla pääsee jo syvälle elämys- ja seikkailupedagogiikan maailmaan.

Mielestäni on erityisen hienoa, että uusien suomalaisten julkaisujen kautta elämys- ja seikkailupedagogiikka levittäytynee laajemmin kouluopetukseen, etenkin kun  uuden OPS 2016 myötä toiminnallisuus on lisääntymässä ja näin menetelmä sopii entistä luontevammin osaksi opetusta. Toki se sopii osaksi opetusta parhaillaankin!

Hyviä lukukokemuksia 🙂

10628366_10202429910451131_4075568995149508639_n.jpg

Suunnistustapahtuma on koko perheen elämys (Takalo)

p8104447.jpg

Tästä linkistä löytää lisätietoa Teemu Takalon tulevasta väitöstilaisuudesta. Aihe liittyy kiinteästi luontoliikuntaan.

”LitM Teemu Takalon liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirjan “Massaliikuntatapahtuman osallistujaryhmät ja osallistumisen motiivit: Kainuun Rastiviikko ja suunnistuksen MM-kilpailut 2013” tarkastustilaisuus 16.5.2015. Vastaväittäjänä professori Antti Honkanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Itkonen (Jyväskylän yliopisto). ”

Takalo toteaa väitöstiedotteessaan muun muassa, että kaupunkisuunnistuksessa korostuu liikunnasta nykyisin usein haettava elämyksellisyys. Ilmiö tulisi huomioida laajemminkin.

Luontoliikunnan näkökulmasta on hienoa, että suunnistus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, ja että sitä harrastaa yleensä koko perhe yhdessä isovanhemmista pienimpiin lapsiin.

Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä

kota

Sain juuri käsiini tilaamani kirjan ”Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä”, H. Itkonen & A. Laine (toim.), 2015. Julkaisussa tarkastellaan liikuntakulttuurin muutoksia monipuolisesti. Siinä tutkaillaan mm. kansalaistoimintaa, julkishallintoa ja yrityskenttää, liikkumisympäristöjä, liikuttajia ja harrastajia unohtamatta kouluja liikuttajina. Kirjassa pohditaan myös harrastustoimintaa koskettavia ympäristöongelmia.
Liikunta on vahvasti yhteiskunnallinen ilmiö ja sitä on mielenkiintoista tarkastella yhteiskuntatieteen keinoin. Kirjan avulla ajattelu liikunnasta avartuu. Suosittelen lukuhetkiä lämpimästi. Ja itse saan julkaisusta hyviä lähdemerkintöjä väitöskirjaani 🙂

Harjoitusvideo työstäni, joten jatkoa seuraa :)

Tieteen tekeminen on välillä tällaista: opettelemme erilaisten tiedotuskanavien käyttöä. Tällä kertaa vuorossa oli videoiden teko. Tässä vaiheessa sain aikaiseksi oheisen tuotoksen. Kun väitös valmistuu, koetan tehdä jopa äänellisen videon. Joka tapauksessa, on mielenkiintoista harjoitella erilaisten ohjelmien käyttöä 🙂