Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT lehtori-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Archive for heinäkuu, 2016

Elämys- ja seikkailupedagoginen prosessi, oppiminen ja ohjaaminen

13567204_10206478558024790_7723852204805702087_n (2)

Kesä on parhaimmillaan. Loma-aikana ajatukset kulkevat uusia polkuja. Näin ollen en ole kirjoittanut blogitekstejä, koska olen antanut vapaalle ajattelun virralle tilaa. Yhden tiiviin asian haluan kuitenkin nyt nostaa esille väitöskirjastani. Alla olevasta taulukosta vastaväittäjäni totesi, että se havainnollistaa hyvin ohjaamisen suhteita ja tavoitteita elämys- ja seikkailukasvatuksen prosessissa.

Taulukosta voinee olla hyötyä kyseisten aiheiden parissa työskenteleville tai niitä tutkiville.

”Taulukossa 10 on tiivistettynä elementit, joita lukuvuonna 2012–2013 opetukseemme sisältyi kehittämistyömme seurauksena. Elementit on muodostettu luvussa 3 esitetyn teoriatietouden, toteutuksen sekä kertyneiden kokemusten pohjalta. Taulukko on samalla myös tiivis prosessikuvaus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta osana opetussuunnitelman toteutusta. Siinä kuvatut asiat ovat yksi tulos lukuvuoden ajan kestäneestä toiminnallisesta kehittämistyöstämme.

Taulukko 10

Taulukko on siis yksi tulos kehittämistyöstä. Siitä on havaittavissa miten moniulotteisesta kokonaisuudesta on kyse, kun tarkastellaan opetusta, oppimista, opetussuunnitelmia ja eri menetelmiä. Moniulotteisuudessaan opetus menetelmineen on kuitenkin erinomaisen mielenkiintoista ja kehittävää. Se on elinikäistä oppimista parhaimmillaan. Opettajat saavat näin ollen tehdä mitä parhainta työtä; olla ajan hermolla ja toinen jalka tulevaisuudessa.

13569796_10206488232146637_274213264_o (2)

13582265_10206488232306641_679685128_o (2)

Väitöskirjassani tarkastelin luontoliikuntaa. Koko ajan liikunnan merkityksistä esimerkiksi lapsille ja nuorille tulee uusia tutkimustuloksia. Nyt suosittelen ”Consensus statement of children, youth, and physical activity” julkilausumaan tutustumista. Tekijöinä siinä on kahdeksan maan tutkijoita, Suomesta Taru Lintunen. Julkilausumassa on paljon tieteellisiä perusteluita fyysisen aktiivisuuden lisäämiselle ja myös keinoja siihen.

Kesäterveisin

Maarit

Ps. Suomeksi tuon julkilausuman kohdat ovat luettavissa täältä.