Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT lehtori-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Archive for marraskuu, 2016

Lapset liikkuvat kaikkialla liian vähän, mitä neuvoksi?

Noin viikko sitten julkaistiin 38 maata koskettava kansainvälinen vertailu lasten ja nuorten liikkumisesta. Löydät siitä Ylen jutun oheisesta linkistä:

Lapset liikkuvat kaikkialla liian vähän, mitä neuvoksi?

Likes-tutkimuskeskuksen sivuilta löydät tarkempaa tietoa tehdystä tutkimuksesta tuloskortin muodossa.

Tutkimuksesta nousi esille se, että Suomessa etenkin omatoimista liikuntaa kaivataan lisää ja lasten ja nuorten istumista pitäisi vähentää.

Tulokset koonneen ryhmän puheenjohtaja Tuija Tammelin Likes-tutkimuskeskuksesta toteaa edellä linkitetyssä Ylen jutussa, että muun muassa kestävyyskunto on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana heikentynyt. Samoin ylipaino lisääntyy edelleen. Nämä ongelmat eivät kosketa vain Suomea, vaan ovat globaaleja. Kokonaisaktiivisuus on liian vähäistä. Pelaaminen ja leikkiminen pihalla tuntuu jäävän. Jäädään sisälle. Valitettavasti vähäinen liikkumisen määrä voi ennakoida sitä, että lapsemme elävät sairaamman ja lyhyemmän elämän kuin edeltävä sukupolvi.

LIKES-tutkimuskeskuksen aiemman tutkimuksen mukaan suomalaisen lapsen päivä on aika passiivinen ja arkeen kaivataan lisää liikettä.

Suomessa yläkoululaisista siis vain viidesosa ja alakoululaisistakin vain noin puolet liikkuu suositusten mukaisesti.

Koska olen tutkinut ulkona tapahtuvaa opetusta, koen suurta huolta siitä, että pihalla ei enää leikitä ja pelata samoin kuin aiempina vuosikymmeninä. Se, että lapsemme ja nuoremme osallistuvat ohjattuun liikuntaan, ei riitä kattamaan suositusten mukaista liikuntamäärää. Miten saisimme tuon vapaa-aikaan liittyvän ulkoliikuntakulttuurin uudelleen viritettyä?

Likesin julkaisemasta tuloskortista löytää hyviä ja pohdittuja keinoja liikkumisen lisäämiseen. Opetuksessa toiminnalliset menetelmät ovat yksi keino. Koulu ei kuitenkaan pysty tekemään kuin osan tästä liikkumisen määrän lisäämisestä. Tärkeää olisi, että arkeen sisältyisi myös muun muassa niitä ulkopelejä ja -leikkejä. Mielellään yhdessä perheiden kanssa.

Ensi kesänä Ulos-Ut-Out -ulkona oppimisen suurtapahtumassa asiaa pohditaan niin luentojen kuin erilaisten toiminnallisten työpajojen avulla. Täältä löydät päivittyvän ohjelman. Pienin askelin yhdessä tehden voimme onnistua, vai mitä?

T: Maarit

Liikunta & Tiede -lehdessä

Viimeisessä Liikunta & Tiede -lehdessä on artikkelini ”Elämys- ja seikkailupedagogiikalla toiminnallisuutta opetuksen tueksi”. Löydät koko kirjoituksen täältä

Suora linkki PDF-tiedostoon.

”Artikkeli julkaistu lehdessä:

Artikkeli alkaa sivulta:

04

Elämys- ja seikkailupedagogiikka liikuttaa oppijaa osana muuta opetusta. Uusissa opetussuunnitelmissa on tilaus toiminnallisille opetusmenetelmille. Liikunnanopettajien osaamista kannattaa hyödyntää toiminnallisten päivien toteutuksessa, kirjoittaa LitT Maarit Marttila Liikunta & Tiede -lehdessä.”

T: Maarit

Pedatori & elämys- ja seikkailupedagogiikan yhdistäminen opetustilanteisiin

14449967_10207077910608230_8671327813007561261_n

Työmaallani järjestetään vuosittain Pedatori. Siellä levitetään toinen toisillemme erilaisia opetuksen hyviä käytänteitä ja verkostoidutaan samalla opetusalan toimijoiden kesken.

Aikanaan osana työtäni olin järjestämässä tapahtumaa. Tänä vuonna pidän siellä luennon aiheesta  Elamys-ja seikkailupedagogiikan yhdistaminen opetustilanteisiin-11-11-2016

Esitys perustuu väitöskirjaani.

Tarkastelen esityksessä menetelmää osana opetusta. Mitä enemmän aihetta mielessäni pyörittelen, sen laajemmin näen mahdollisuuksia käyttää ko. menetelmää osana opetusta. Katsotaan, mitä kuulijakuntani on asiasta mieltä. Mielelläni vastaanotan Teidän ajatuksia jatkojalostaaksemme yhdessä toiminnallisia menetelmiä osana opetusta.

Palaan asiaan esitykseni jälkeen.

Terveisin

🙂 Maarit