Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT lehtori-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Archive for toukokuu, 2018

Toimintaa ja tekemistä – ulkoilmaopetusta kehittämässä sekä kokemusoppimista ja osallisuutta (tutkielmia ja opinnäytetöitä)

Hei!
Kerroin jo aiemmin, että linkitän Anna Kairamon ulkoilmaopetusta käsittelevän pro gradu -tutkielman tänne luettavaksenne heti, kun se on julkinen. Nyt löydät Tampereen yliopistolla valmistuneen Annan tutkielman täältä.
18402705_10208849382653924_8026744513595775934_n

”Tutkimuksessa käsiteltiin ulkoilmaopetusta peruskoulussa pedagogisesta näkökulmasta. Siinä tarkasteltiin, millainen ulkotila on oppimisympäristönä ja miten se poikkeaa lähtökohdiltaan luokkahuoneesta. Toisaalta tarkasteltiin ulkona käytettyjä opetusmenetelmiä sekä oppilaiden kokemusten pohjalta että opettajan näkökulmasta.

Ulkoilmaopetusta lähestyttiin teoreettisesti elämys- ja seikkailupedagogiikan kannalta ja toisaalta oppimisympäristöajattelusta käsin.

Tutkimuksessa todettiin ulkoilmaopetuksen pedagogiseen onnistumiseen vaikuttavan kolme päätekijää: oppimisympäristö, oppilaaseen liittyvät tekijät sekä opettajan valinnat.

Tuomalla ulkoilmaopetukseen erilaisia teoreettisia näkemyksiä ja yhdistämällä niitä ulkoilmaan soveltuviksi voidaan kehittää ulkoilmapedagogiikkaa omana alanaan. Tällöin toiminnallisuus, kokeileminen, liikunta ja kehollisuus korostuvat. Yhteinen ja itsenäinen oppiminen tukevat toisiaan oppimisympäristössä, jossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan luonnonympäristöä ja -materiaaleja sekä täydennetään sitä muilla ulos sopivilla opetusvälineillä.”

 

Yllä on lyhyitä otteita Annan tutkielman tiivistelmästä. Lukemalla koko pro gradun pääset paremmin kartalle Annan ansiokkaan tutkielman tuloksista ja käytetyistä menetelmistä sekä hänen pohdinnastaan.

Vinkkaan tänne samalla toisenkin opinnäytteen:

Rontu, Meri; Turunen, Werneri. #tiämpäällä kirkon nuorisotyön työvälineenä. Osallistujien kokemuksia tien päältä vuonna 2017. Helsinki, syksy 2017, 61 s., 5 liitettä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, tutkinto: sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaaja.

”Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja arvioida #tiämpäällä-autosuunnistustapahtumaan osallistuneiden kokemuksia. Tavoitteena oli hyödyntää saatua tietoa tapahtuman kehittämisessä ja sen aseman vakiinnuttamisessa Tampereen seurakuntayhtymän yhteisessä nuorisotyössä.”

Myös tähän opinnäytetyöhön kannattaa tutustua. Opinnäyte käsittelee osallisuutta, kokemusoppimista, kirkon nuorisotyötä, elämyspedagogiikkaa ja seikkailukasvatusta.

33204817_10211544470869445_5942563553004224512_n

Ihanaa kesää luontoliikunnan ja lukuhetkien parissa kaikille 🙂

Opettajan tiukimmat viikot alkavat olla loppusuoralla ja kohta on aikaa tutkimukselle ja uuden kehittämiselle arjen aikataulujen löysentyessä.

🙂 Maarit

Kasvatustieteen päivillä 2018 teemaryhmänä Luonto- ja seikkailukasvatus

Hieno uutinen tänään mailissa!

Luonto- ja seikkailukasvatus on valittu yhdeksi teemaryhmäksi Kasvatustieteen päiville 2018 Tampereen yliopistolla.

Neljä naista suunnitteli tätä maaliskuussa ja niin sitten kävi, että ehdotuksemme meni jatkoon 🙂

Jos Sinulla on aihetta käsittelevää tutkimusta työn alla tai valmiina, niin seuraahan päivien sivustoa ja laita abstraktia aikanaan arviotavaksi.

🙂 Maarit

Ulkoilmaopetus jne. kiinnostuksen kohteena

31223603_10211367448163988_427795477525370162_n

Lopputalven ja kevään aikana on tapahtunut monenlaista ulkoilmaopetuksen ja elämys- ja seikkailupedagogiikan sekä yleensäkin opetuksen parissa. Käytännön tekeminen on ollut varsin vilkasta, omalla kohdallanikin, joten blogini parissa en ole ollut juurikaan. Kirjoitettavaa olisi kyllä ollut. Nyt korjaan vahingon.

Lupasin jo aiemmin kirjoittaa mm. ajatuksia Seikkailukasvatuspäiviltä 

Päivien järjestäjät ovat koonneen yllä linkittämälleni sivustolle kattavasti tietoa päivien annista niin kuvien, esitysten kuin twiittien muodossa. Tuohon sivustoon kannattaa tutustua. Pääset sen kautta hieman sisälle päivien monipuoliseen ja hienoon antiin.

Suomen Urheiluopiston tilat tarjosivat mainiot puitteen vaihtelevalle ohjelmalle, ja niin yleisö kuin laaja järjestelijäjoukko puhalsivat päiviin onnistuneen hengen.

Päivien esitykset

(osan niistä) löydät oheisen linkin kautta. Päivillä käsiteltiin niin terapiaa, opetusta, ohjausta kuin luontoliikuntaa jne. Kaikkeen tuohon materiaaliin tutustuessasi saattaa vierähtää tovi aikaa.

Etenkin ulkoilmassa tapahtuvan opetuksen ja terapian parissa on vilkas tekmisen meininki. Terapian saralla mm. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö toteuttaa seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille. Tästä tulemme varmasti kuulemaan lisää tulevaisuudessa. Vielä Pekka Lyytisen ja Satu Kanasen esitys ei ole yllä linkittämässäni esitysten listassa, mutta sekin julkaistaneen aikanaan.

Ja Seikkailukasvatuspäivien annista ihan tähän hetkeen:

Ilokseni olen juuri tarkistanut Tampereen yliopistolla valmistuneen pro gradun ulkoilmaopetuksesta. Anna Kairamon tutkielmassa on hienoja oivalluksia ulkoilmaopetuksen kehittämisestä erityisesti oppimisympäristöjen näkökulmasta. Kun työ julkaistaan yliopiston kirjastossa, linkitän sen Teille luettavaksi. Hänen työnsä tuo jälleen uusia näkökulmia ulkoilmapedagogiikkaan. Ja tätähän me kaipaamme ja tarvitsemme. Hienoa työtä Anna!

Näillä terveisillä hienoa heräävää kesää kaikille!

🙂 Maarit