Tätä blogia ylläpitää liikuntapedagogiikasta väitellyt LitT lehtori-opo-tutkija Maarit Marttila. Sivun yläreunasta löydät navigointiohjeet blogini lukemiseen.

Archive for kesäkuu, 2018

Kun luokassa on haasteita, kuka avuksi?

35972193_10211737371691845_1216717389748502528_n

Ajatuksia Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän kokouksesta

Kokouksessa keskustelimme monista asioista. Niistä löydät tietoa Seikkailukasvatus.fi -sivustolta. Tähän postaukseen otan esille muutaman toimijan, jotka tekevät paljon töitä elämys- ja seikkailupedagogiikan, luontotoiminnan tai luonnossa liikkumisen eteen.

Mm. Helsingin kaupungissa toimii Seikkailutalo. Sen omistaa Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut.

Talon nettisivuilla kerrotaan, että ”seikkailukasvatustoiminnan tavoitteena on tuottaa nuorille positiivisia kokemuksia ja vahvistaa nuoren valmiuksia toimia ryhmässä. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autetaan nuoria löytämään omia vahvuuksiaan niin yksilönä kuin ryhmänjäsenenä. Seikkailullisten ryhmäharjoitteiden avulla vahvistetaan muun muassa kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmän sisällä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa. Ympäristökasvatus on usein huomioituna. Ryhmien erityistarpeet ja toiveet huomioidaan seikkailutoimintaa suunniteltaessa. Seikkailukasvatustoimintaan liittyy oleellisena osana palautekeskustelut. Harjoitteiden ja toimintojen jälkeen keskustellaan ryhmässä siitä, mitä tehtävän tai toiminnan aikana tapahtui, miltä se tuntui, mitä siitä opittiin ja mitä vaikutusta opitulla on omaan elämään.”

Kun Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmä kokoontui viime viikolla Suomenlinnassa, sain kuulla, että Helsingin kaupungin kaikki koululuokat (ollessaan yläkouluiässä) käyvät Seikkailutalolla. Aiemmin siellä kävivät luokat, joissa oli haasteita. Nykyisin toiminta on siten laajentunut koskettamaan kaikkia luokkia. Tämä on Helsingin kaupungilta hieno panostus. Ja käytännön esimerkki nuorisotyön ja koulun yhteistyöstä. Seikkailutalon toteuttama toiminta auttaa luokkia, kun niissä on haasteita, mutta sen toiminta myös ennaltaehkäisee ongelmia.

Lisätietoa Seikkailutalon toiminnasta voit katsoa täältä.

Outward Bound Finland puolestaan ”edistää elämyspedagogiikan, seikkailukasvatuksen ja kokemuksellisen oppimisen käyttöä Suomessa. Outward Bound Finland auttaa ihmisiä kokemaan turvallisesti henkistä kasvua edistäviä elämyksiä ja kouluttaa alan menetelmien käyttöä.”

Ja ”Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla luonnonläheisen, monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen. Suomen nuorisokeskukset ovat Suomen suurin ja suosituin leirikoulujärjestäjä! Leirikoulut tukevat OPSin laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistavat lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja ryhmähenkeä.”

Paljon asioita tekee myös mm. Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Folkhälsan. Folkhälsanilla on kiusaamisen vastaisia, hyviä kaverisuhteita tukevia toimia sekä laajasti osaamista ulkoilmapedagogiikasta.

Tässä vain muutamia esimerkkejä. Ja jos haluat ammatin seikkailukasvatuksen parista, niin mm. Humanistinen ammattikorkeakoulu mahdollistaa tämän. Toki mahdollisuuksia on myös sisällyttää elämys- ja seikkailupedagogiikkaa osaksi omaa työtään monien muiden opintojen avulla. Itse olen ensimmäiseksi perehtynyt seikkailu- ja elämysliikuntaan Hoikan opistolla osana nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopintojani. Opintomahdollisuuksia on myös yliopistoissa (mm. Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen) jne.

Ajattelin nostaa tällä kertaa postauksessani esille eri käytännön toimijoita, sillä kentällä tehdään laajasti työtä hyvän lapsuuden ja nuoruuden eteen seikkailukasvatuksen viitekehyksessä. Käytännön toimijoiden merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa. Ja tosiaan, tässä esittelin vain muutaman toimijan. Täydennä Sinä lisää kommenttikenttään 🙂

Kesälomaterveisin

🙂 Maarit

 

Kasvatustieteen päivät, opiskelijoiden keholliset kokemukset ja ulko-opetus

34984476_10211665235608488_4440819291540946944_o

Johan on tapahtumarikas alkukesä!

Ensinnäkin oheisesta linkistä löydät Tampereen yliopistolla syksyllä 2018 järjestettävien Kasvatustieteen päivien teemaryhmät. Siellä on mukana Luonto- ja seikkailukasvatus. Jos tutkimus jotenkin vain kiinnostaa Sinua, niin lähetä abstraktisi teemaryhmään. Näitä asioita on erittäin tärkeää pohtia yhdessä.

Toisekseen uusi Liikunta & Tiede -lehti on julkaistu. Siellä on Tiina Kujalan ja Maarit Marttilan vertaisarvioitu tutkimusartikkeli ”Aika ikään kuin pysähtyy” – opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Tiina Kujala, Maarit Marttila.

Artikkelissa tarkastellaan sekä yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden että ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden kehollisia kokemuksia. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden aineisto kerättiin valinnaisen luontoliikuntakurssin aikana. Tätä tutkimusta ja artikkelia oli erittäin mielenkiintoista tehdä, etenkin koska kehollisuus liittyy tällä hetkellä todella kiinteästi osaksi mm. perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Aihe on siten kovin tärkeä.

Ja kolmanneksi Jenni Hämäläinen on julkaissut pro gradu -tutkielman:

Jennin luokanopettajakoulutuksessa tehtyyn pro graduun kannattaa ehdottomasti tutustua. Hyvä Jenni ja Jyväskylän yliopisto!

Tällaista siis tänään 🙂 Hienoja uutisia 🙂

T: Maarit